•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 134 Files PLI002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:57_ 02p 200K
  2VIỆT TRÌ 135 Files VTR002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:59_ 00p 249K
  3VINH 114 Files VIN002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:57_ 02p 149K
  4TAM KỲ 126 Files TKY002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:57_ 02p 110K
  5NHA TRANG 18 Files NHT002.T.201907161800.jpg 7/17/2019 01:17_ 42p 142K
  6NHÀ BÈ 130 Files NHB002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:57_ 02p 305K
  7ĐÔNG HÀ 130 Files DON002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:57_ 02p 116K
  8PHA ĐIN 130 Files PHA002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:57_ 02p 196K
  9PLEIKU 124 Files PLE002.T.201907161850.jpg 7/17/2019 01:57_ 02p 251K
  10TỔ HỢP 164 File VN_20190716_1850.jpg 7/17/2019 01:59_ 00p 802K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 174 Files IR.2019_0716_1840.JPG 7/17/2019 01:52_ 08p 314KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 174 Files VIS.2019_0716_1840.JPG 7/17/2019 01:52_ 08p 168KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 174 Files WV.2019_0716_1840.JPG 7/17/2019 01:52_ 08p 127K
  4DusT 169 Files Dus_20190716.Z1840.jpg 7/17/2019 01:56_ 04p 352KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 173 Files Air_20190716.Z1840.jpg 7/17/2019 01:58_ 02p 226KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 169 Files Nac_20190716.Z1840.jpg 7/17/2019 01:56_ 04p 129KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 172 Files Nim20190716.Z1840.jpg 7/17/2019 01:57_ 03p 327KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 174 Files Sof__20190716.Z1840.jpg 7/17/2019 01:56_ 04p 202KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 173 Files DSt_20190716.Z1840.jpg 7/17/2019 01:58_ 02p 197KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 172 Files SWD_20190716.Z1840.jpg 7/17/2019 01:56_ 04p 356KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )