•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  Xem lúc : 25/4/2019 19:24:29

  TT__Danh_mục__ Tổng_file_ngày Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng
  1PHÙ LIỄN 139 Files PLI002.T.201904251210.jpg 4/25/2019 19:22_ 02p 198K
  2VIỆT TRÌ 118 Files VTR002.T.201904251210.jpg 4/25/2019 19:22_ 02p 231K
  3VINH 139 Files VIN002.T.201904251210.jpg 4/25/2019 19:22_ 02p 262K
  4TAM KỲ 47 Files TKY002.T.201904251210.jpg 4/25/2019 19:22_ 02p 178K
  5NHA TRANG 16 Files NHT002.T.201904251153.jpg 4/25/2019 19:12_ 12p 104K
  6NHÀ BÈ 47 Files NHB002.T.201904251210.jpg 4/25/2019 19:22_ 02p 272K
  7ĐÔNG HÀ 0 Files
  8PHA ĐIN 46 Files PHA002.T.201904251210.jpg 4/25/2019 19:22_ 02p 157K
  9PLEIKU 47 Files PLE002.T.201904251210.jpg 4/25/2019 19:22_ 02p 205K
  8PHA ĐIN 46 Files PHA002.T.201904251210.jpg


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )